Tweety na temat @pzworgpl
0

Ubezpieczenie wędkarzy

Warunki ubezpieczenia wędkarzy w 2020 roku


Ubezpieczenie dotyczy wędkarzy zrzeszonych w Okręgu PZW Legnica, którzy opłacili składkę członkowską i składkę za ubezpieczenie na rok 2020.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia to NNW - świadczenie podstawowe - wariant I.

Do ubezpieczenia włączono ubezpieczenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

Ubezpieczenie zawarto z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia - Polisa Nr 903013280017.

Okres ubezpieczenia: od 28.01.2020. do 27.01.2021.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim mogą ulec członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego zrzeszeni w kołach Okręgu PZW Legnica podczas indywidualnego uprawiania sportu wędkarskiego, uczestnictwa w imprezach - zawodach wędkarskich, w czasie zebrań, odpraw i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej z tych imprez, w drodze do miejsc wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc.

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, zgłoszenia dokonuje Okręg PZW Legnica w najbliższej siedzibie Ergo Hestii.

Przy zgłoszeniu nieszczęśliwego wypadku należy przedstawić do wglądu ważną legitymację z opłaconą składką członkowską za okres, w którym zaistniał nieszczęśliwy wypadek. 

 

Ryboranie.pl
Realizacja: