Tweety na temat @pzworgpl
0

Rejestr amatorskiego połowu ryb

Polski Związek Wędkarski został zobowiązany przez organy zarządzające wodami do składania corocznych sprawozdań z prowadzonej na nich gospodarki, zawierających między innymi dane o wędkarskich połowach ryb. Również Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PZW nałożyła na okręgi obowiązek wprowadzenia obowiązkowej rejestracji połowów ryb na wodach PZW.

Pragnąc spełnić w/w obowiązki nasz Okręg kontynuuje wprowadzoną z dniem 01.01.2002 r. obowiązkową rejestrację połowów wędkarskich.

Wyniki tej rejestracji, opracowane przez profesjonalistów służą do ustalenia racjonalnych zasad gospodarki na naszych wodach, a szczególnie do planowania lepszego ich zarybiania  i ochrony.

Okręg PZW w Legnicy, jako uprawniony do rybactwa, Uchwałą Zarządu Okręgu nr 82/2015 z dnia 24.09.2015 r. wprowadził obowiązek prowadzenia "Rejestru amatorskiego połowu ryb" przez uprawiającego amatorski połów ryb wędką na wszystkich wodach udostępnionych do wędkowania przez Okręg.

Zasady prowadzenia "Rejestru" oraz szczegółowy wykaz wód objętych obowiązkiem rejestracji połowu ryb wędką w Okręgu PZW Legnica są w "Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2020 rok" - ZR-1. 

W przypadku wypełnienia całego rejestru przed ukończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek zgłosić się do macierzystego Koła PZW po następny rejestr lub pobrać i wydrukować załączony plik: "Druk rejestru". Po zakończeniu sezonu i przed wniesieniem składek PZW na rok następny wędkarz ma obowiązek podsumować rejestr połowów w zestawieniu zbiorczym, wpisując liczbę dni wędkowania, liczbę sztuk i łączną wagę poszczególnych gatunków ryb dla każdego łowiska.

Jeżeli przy wypełnieniu zbiorczego zestawienia połowów okaże się, że zabrakło miejsca w rubryce "łowiska". wędkarz również ma obowiążek zgłosić się po następny druk zbiorczego zestawienia.

Rejestr połowów z roku 2019 podlega obowiązkowemu zdaniu w czasie wnoszenia składek na rok 2020.

Licząc na zrozumienie, sumienne i czytelne wypełnianie rejestrów życzymy "połamania kija".


 Druk rejestru

 Chcesz poznać wyniki analizy rejestrów za rok 2018, kliknij tutaj
Ryboranie.pl
Realizacja: