Tweety na temat @pzworgpl
0

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2010-11-28 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (tekst jednolity) Art.1. 1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów ...... więcej

Instrukcja zarybiania wód

Przepisy PZW | 2010-07-07 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 34/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zatwierdził "Instrukcję dotyczącą zarybiania wódOkręgu PZW w Legnicy", regulującą zasady zakupu materiału zarybieniowego,zarybiania i obiegu dokumentów w tym zakresie. Osobami odpowiedzialnymi za stosowanie i przestrzeganie w/w instrukcji w kole PZW, zgodnie z § 13 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, są prezes, skarbnik i gospodarz koła.... więcej

Uchwała Nr 44 Zarządu Głównego PZW w sprawie stosowania zasad rachunkowości

Przepisy PZW | 2010-07-03 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Uchwała Nr 44 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 maja 2010 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości, funkcji kontrolnych okręgowych biur i zarządów PZW oraz wniosków i zaleceń wynikających z analizy sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2009 r. Po zapoznaniu się z analizą zbiorczego sprawozdania finansowego PZW i informacją okręgów na temat systemu kontroli w Polskim Związku Wędkarskim, na podstawie § 30 pkt. 11 i 21 Statutu PZW uchwala się, co następuje: § 1 W obrocie znakami ...... więcej

Regulamin Współzawodnictwa

Przepisy PZW | 2006-03-19 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Nowy Ramowy Regulamin Współzawodnictwa "O najlepiej pracujące Koło PZW Okręgu Legnica" został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZW w Legnicy uchwałą nr 4/2006 z dnia 05.01.2006 r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2005 r. do odwołania.... więcej

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW

Stan prawny: 2003-12-03 Dz.U.2003.96.874 art. 5 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz ...... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: