Tweety na temat @pzworgpl
0

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Ochrona wód - działalność Społecznej Straży Rybackiej w 2019 roku

Aktualności | 2020-02-27 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Ochrona wód przed kłusownictwem, to kontrole organizowane przez SSR wspólnie z PSR lub Policją. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami, to lokalizacja źródeł zanieczyszczeń i informowanie o nich WIOŚ oraz innych służb ochrony środowiska. W 2019 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW Legnica przeprowadziła1 086kontroli, w tym na wodach górskich168kontroli. skontrolowano 6 884 osoby, w tym na wodach górskich 242 osoby, ujawniono 5 przestępstw bez ujawnienia sprawcy, ujawniono 170 wykroczeń, zdjęto i zabezpieczono 11 narzędzi ...... więcej

Wyniki rejestracji połowów wędkarskich w 2018 roku

Aktualności | 2020-02-15 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W roku 2018 wędkarze Okręgu PZW Legnica mieli po raz szesnasty obowiązek rejestrowania swoich połowów. W sezonie 2018 swoje połowy zarejestrowało prawidłowo6 312 wędkarzyz Okręgu PZW Legnica. Całkowity odłów zarejestrowany w wodach legnickich wyniósł14 396,9 kg ryb. Całkowite zarejestrowane w 2018 roku odłowy najważniejszych gatunków ryb wyniosły: Gatunek Masa Liczba kg szt. leszcz 2 442,80 2 925 karp 2 292,90 1 291 szczupak 2 266,00 1 124 sandacz 1 595,10 662 lin 1 504,10 1 971 płoć 1 018,50 6 ...... więcej

Wędkarstwo morskie - wysokość opłat

Akty prawne | 2020-02-13 | Publikujący: Koło PZW nr 136 Policyjne Gdynia

Poniżej przedstawiamy wysokość obowiązujących opłat za wykonywanie morskiego rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, tj. za prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływjących. Wysokości opłat są następujące: 7 zł za tygodniowy okres połowów 11 zł za miesięczny okres połowów 42 zł za 12-miesięczny okreś połowów, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających "Kartę Dużej Rodziny" wysokość opłaty wynosi 32 zł. Opłaty ...... więcej

Wyniki współzawodnictwa o najlepiej pracujące koło PZW Okręgu Legnica

Aktualności | 2020-02-12 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Komisja Współzawodnictwa, w oparciu o przepisy"Regulaminu Współzawodnictwa",ustaliła : informacje o swojej działalności w zakresie: - gospodarki rybacko-wędkarskiej, - ochrony wód, - działalności sportowej, - działalności organizacyjno-propagandowej, zestawione w odpowiednich ankietach opracowanych przez komisje problemowe Zarządu OkręguPZW,nadesłało w terminie 32 koła PZW. Wyniki współzawodnictwa ustalono w oparciu o analizę treści nadesłanych ankiet oraz dokumentów Biura Zarządu Okręgu PZW. W y n i k i : Nazwa Koła ...... więcej

Wody i ryby

Aktualności | 2020-02-12 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Obecnie łączna powierzchnia wód administrowanych przez nasz Okręgwynosi:2 318,47 ha.http://www.pzw.org.pl/legnica/galeria/126918/kaczawa_1jpg" target="_blank">... więcej

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – styczeń 2020

Aktualności | 2020-02-01 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

31 stycznia 2020 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Uczestniczył w nim Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Białas, Rzecznik Dyscyplinarny ZG kol. Henryk Mach i pełnomocnik ZG w Okręgu we Wrocławiu kol. Dariusz Garncarek. Obradom przewodniczył Prezes ZG kol. Teodor Rudnik.Zatwierdzono porządek obrad oraz protokoły z posiedzeń PZG z dnia 14.12.2019 r. i 9.01.2020 r. Kol. D.Garncarek przedstawił sprawozdanie z przebiegu prac pełnomocnika ZG PZW za miesiąc grudzień 2019 w Okręgu PZW we ...... więcej

"Porozumienie" czy nieporozumienie?

Aktualności | 2020-01-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy z przykrością informuje, że Pełnomocnik Zarządu Głównego w Okręgu PZW Wrocław wypowiedział Międzyokręgowe Porozumienie tzw. "Trójprzymierze Dolnośląskie" zawarte na okres kadencji, 2017-2021. (z dniem 25 października 2019 r. Zarząd Główny PZW zawiesił Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu i powołał Pełnomocnika ZG PZW w Okręgu PZW Wrocław). Pełnomocnik ZG PZW od momentu jego powołania nie przestrzegał ustalonych w Porozumieniu zasad współpracy oraz ustalonego wzoru "Zezwoleń na amatorski ...... więcej

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku - analiza geograficzna

Aktualności | 2020-01-16 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W analizie wykorzystano informacje o wysokości składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Okręgów PZW. W zestawieniu uwzględniono składki w maksymalnej wysokości (pełne) uprawniające do wędkowania na wszystkich wodach udostępnionych do wędkowania przez dany Okręg PZW (wody nizinne i wody górskie) i wszystkimi, dopuszczonymi przez Okręg metodami (z brzegu, ze środków pływających, spinning, trolling). najwyższa składka okręgowa -580,00 złOkręg PZW Białystok, najniższa ...... więcej

UCHWAŁA W SPRAWIE ZAKAZU PŁYWANIA JEDNOSTKAMI MOTOROWYMI NA JEZIORZE KUNICKIM.

Aktualności | 2020-01-10 | Publikujący: Koło PZW Nr 14 Legnica "MIASTO"

UCHWAŁA NR XII/82/2019RADY POWIATU LEGNICKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie zakazu używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze KunickimNa podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712 i 1815), art. 12 pkt. 11,art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 511, 1571, 1815) Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje:§ 1. Wprowadza się zakaz używania silników spalinowych do napędu jednostek ...... więcej

Rezerwacja terenu na zawody wędkarskie

Komunikaty | 2020-01-09 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W styczniu 2017 roku Prezydium Zarządu Okręgu PZW Legnica podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie sportu, w tym obowiązku rezerwacji terenu na zawody wędkarskie. (zobacz: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/31/cms/szablony/22141/pliki/uchwala_prezydium_nr_7.pdf" target="_blank">... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: