Tweety na temat @pzworgpl
0

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia - zmiany od 1.01.2020 r.

Przepisy PZW | 2020-01-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy zwracać ...... więcej

Okręg PZW Legnica w statystyce

Aktualności | 2020-01-02 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W naszym okręgu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w 32 kołach PZW zrzeszonych było 10 976 członków. Pod względemliczby członków PZWzajmujemy 21 miejsce. Najwięcej członków PZW zrzesza Mazowiecki Okręg PZW - 74 449 członków, a najmniej Okręg PZW Przemyśl - 5 466 członków. W 34 okręgach odnotowano wzrostliczby członków w stosunku do roku 2018 - największy w Mazowieckim Okręgu PZW - o 2 358 członków. W 8 okręgach odnotowano spadekliczby członków w stosunku do roku 2018 - njwięcej stracił Okręg PZW Poznań - 1 372 ...... więcej

Zasady Amatorskiego Połowu Ryb

Przepisy PZW | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zgodnie z przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny PZW uchwałą nr 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r., który wszedł w życie z dniem 01.01.2020 r., Zarząd Okręgu PZW w Legnicy jako uprawniony do rybactwa przyjął i zatwierdził uchwałą nr 85/2019 z dnia 31 października 2019 r. zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa na użytkowanych przez Okręg wodach. W załączeniu zbiór przepisów, które obowiązują od dnia 01.01.2020 r. zobacz: ...... więcej

Porozumienia z Okręgami PZW na rok 2020

Porozumienia | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 października 2019 r. Okręg PZW Legnica został przyjęty do Międzyokręgowego Porozumienia Strefy I, w skład którego wchodzą następujące Okręgi PZW: Elbląg, Jelenia Góra, Legnica, Nadnotecki z siedzibą w Pile, Słupsk, Wałbrzych, Wrocław i Zielona Góra. Celem tego Porozumienia jest stworzenie członkom w/w Okręgów PZW dogodnych warunków do wędkowania w ramach uznawania i honorowania "Pełnych" składek okręgowych wniesionych w kołach PZW macierzystych ...... więcej

Koła Okręgu PZW Legnica na portalu PZW

Aktualności | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Obecnie swoje prezentacjena portalu PZW mają n/w koła naszego Okręgu: Koło PZW Chocianów "Sazan", Koło PZW Chojnów Miasto, Koło PZW Chojnów "Skora", Koło PZW Głogów "Kleń", Koło PZW Głogów Miasto i Huta, Koło PZW Jawor, Koło PZW Legnica "Kolejarz", Koło PZW Legnica "Kotwica", Koło PZW Legnica Miasto, Koło PZW Legnica "Sum", Koło PZW Lubin Miasto, Koło PZW Lubin PBKR Częstochowa Koło PZW Lubin ZBGH-PMT, Koło PZW Lubin ZG, Koło PZW Polkowice Miasto, Koło PZW Polkowice O/ZWR, Koło PZW Prochowice, Koło PZW Przemków, Koło PZW ...... więcej

Od 2020 r. zakaz połowu dorszy w Bałtyku

Aktualności | 2019-12-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 30 października 2019 r. ukazało się ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1838, ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach. Wprowadzony przez Komisję Europejską zakaz obejmuje wszystkie statki rybackie i ma zastosowane na tych obszarach Morza Bałtyckiego, gdzie występuje największa część tego stada, \"z wyjątkiem pewnych, określonych odstępstw\". Artykuł 7 rozporządzenia ...... więcej

Regulamin organizacyjny koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2019-12-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 205/XII/2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. zatwierdził nowy Regulamin organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Składki okręgowe i inne opłaty w 2020 r.

Aktualności | 2019-12-10 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 81/2019 z dnia 31 października 2019 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wódoraz innych opłat na rok 2020. Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna całoroczna dla członków PZW uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz wodach krainy pstrąga i lipienia ( w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnymi z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem. Składka członkowska okręgowa na ...... więcej

Składki okręgowe i inne opłaty w 2020 r.

Składki | 2019-12-09 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 81/2019 z dnia 31 października 2019 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2020. U W A G I : 1. Składki niepełne całoroczne na wody nizinne i wody górskie obowiązują jednocześnie na wodach TrójprzymierzaDolnosląskiego, czyli Okręgów PZW: Legnica, Wałbrzych i Wrocław w ramach zawartego Porozumienia. 2. Chcąc skorzystać z Porozumień zawartych przez okręg PZW Legnica z innymi okręgami, za wyjątkiem okręgów wymienionych w ...... więcej

Wędkowanie z łodzi

Komunikaty | 2019-12-06 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że wędkowanie z łodzi na wodach nizinnych dozwolone jest wyłącznie na wytypowanych akwenach Okręgu. Okręg Legnica- wykaz wód udostępnionych do wędkowania ze środków pływających: zbiornik zaporowy Słuphttp://www.pzw.org.pl/legnica/cms/17520/zbiornik_zaporowy_slup" target="_blank">... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: