Tweety na temat @pzworgpl
0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia - zmiany od 1.01.2020 r.

Przepisy PZW | 2020-01-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy zwracać ...... więcej

Zasady Amatorskiego Połowu Ryb

Przepisy PZW | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zgodnie z przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny PZW uchwałą nr 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r., który wszedł w życie z dniem 01.01.2020 r., Zarząd Okręgu PZW w Legnicy jako uprawniony do rybactwa przyjął i zatwierdził uchwałą nr 85/2019 z dnia 31 października 2019 r. zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa na użytkowanych przez Okręg wodach. W załączeniu zbiór przepisów, które obowiązują od dnia 01.01.2020 r. zobacz: ...... więcej

Regulamin organizacyjny koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2019-12-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 205/XII/2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. zatwierdził nowy Regulamin organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Regulamin likwidacji kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin likwidacji kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin łączenia kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin łączenia kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin powoływania kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin powoływania kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin korzystania z łowisk

Przepisy PZW | 2018-12-31 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 115/2018 z dnia 25 października 2018 r. zatwierdził "Regulamin korzystania z łowisk". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin nadawania tytułu "Członek Honorowy PZW"

Przepisy PZW | 2018-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 67/IX/2018 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdził nowy Regulamin nadawania tytułu "Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego". Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2018-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 66/IX/2018 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdził nowy Regulamin nadawania odznak honowych i okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2017-10-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Biuro ZG PZW / GK... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: