Tweety na temat @pzworgpl
0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW

Przepisy PZW | 2021-01-09 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW w dniu 19 września 2020 r. podjął uchwałę nr 265/IX/2020 w sprawie ordynacji wyborczej do władz i oganów Polskiego Związku Wędkarskiego. Zarząd Okręgu PZW Legnica w dniu 07 stycznia 2021 r. podjął uchwałę nr E-5/2021 w sprawie zatwierdzenia ordnacji wyborczej dla kół Okręgu PZW Legnica.... więcej

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia -zmiany od 1.01.2021r.

Przepisy PZW | 2021-01-08 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisów zgodnych z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy ...... więcej

Zasady Amatorskiego Połowu Ryb

Przepisy PZW | 2020-12-06 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zgodnie z przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny PZW uchwałą nr 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r., który wszedł w życie z dniem 01.01.2020 r., Zarząd Okręgu PZW w Legnicy jako uprawniony do rybactwa przyjął i zatwierdził uchwałą nr E-10/2020 z dnia 30 października 2020 r. zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa na użytkowanych przez Okręg wodach. W załączeniu zbiór przepisów, które obowiązują od dnia 01.01.2021 r. ... więcej

Regulamin organizacyjny koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2019-12-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 205/XII/2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. zatwierdził nowy Regulamin organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Regulamin likwidacji kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin likwidacji kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin łączenia kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin łączenia kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin powoływania kół PZW w Okręgu PZW Legnica

Przepisy PZW | 2019-09-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zatwierdził "Regulamin powoływania kół PZW w Okręgu PZW Legnica". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin korzystania z łowisk

Przepisy PZW | 2018-12-31 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy Uchwałą Nr 115/2018 z dnia 25 października 2018 r. zatwierdził "Regulamin korzystania z łowisk". Tekst Regulaminu w załączeniu.... więcej

Regulamin nadawania tytułu "Członek Honorowy PZW"

Przepisy PZW | 2018-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 67/IX/2018 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdził nowy Regulamin nadawania tytułu "Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego". Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2018-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Główny PZW Uchwałą Nr 66/IX/2018 z dnia 21 września 2018 r. zatwierdził nowy Regulamin nadawania odznak honowych i okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Tekst Uchwały i Regulaminu w załączniku.... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: